Raso-vytápění,chlazení s.r.o.

Sobota - Neděle
8:00 - 12:30

Split verze NP - je rozdělený systém a přenos tepla do topného systému v budově probíhá pomocí chladivového potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou. 

Monoblok verze AW - venkovní jednotka uzavřený chladicí okruh s chladivem R32 a výměník tepla. Venkovní jednotka může být připojena přímo k topnému systému, což znamená, že během instalace není potřeba žádný chladicí technik.